Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Za vse kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka!

Kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka, krijejo stroške Državnega izpitnega centra (glej spletno stran www.ric.si ali oglasno desko šole) in stroške izvajalca splošne mature (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana).

Stroški Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana se obračunajo po naslednji preglednici:

Izvedba celotne mature*

150,00 EUR

Posamezen pisni maturitetni izpit

30,00 EUR

Posamezen pisni in ustni maturitetni izpit

100,00 EUR

Ocena seminarske naloge

50,00 EUR

Popust za bivše dijake Gimnazije Jožeta Plečnika Lj.

30 %

* Kandidat, ki prijavlja večje število izpitov, lahko krije strošek izvedbe celotne mature (150,00) in si tako strošek zmanjša, kandidat s posameznimi izpiti pa strošek posameznega izpita (30,00 ali 100,00) – izračunajte si strošek po obeh kriterijih in plačajte manjšega.

Kandidati ob prijavi priložijo kopiji potrdil o plačilu stroškov Državnemu izpitnemu centru in Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana. Po novem pravilniku prijave, ki ne vsebujejo potrdil o plačilu, niso popolne in bodo zavrnjene. Transakcijski račun gimnazije je naveden med podatki o šoli. Sklic: 00   001. Za namen navedete “Splošna matura“.

Plačila so oproščeni redni dijaki gimnazijskega programa in redni dijaki strokovnega programa, ki hkrati s poklicno maturo opravljajo dodaten predmet splošne mature (prijavo ureja matična šola).

TŠKSM, Tomi Zebič

Dostopnost