+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Na podlagi člena B4 Statuta Dijaške skupnosti Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana sklicujem 9. redno sejo senata DS GJPL v šolskem letu 2018/2019, ki bo v ponedeljek, 10. junija. 2019, 6. šolsko uro (ob 12.35) na veliki terasi, v primeru slabega vremena pa v šolski jedilnici.

 

Predlagani dnevni red:

1. potrditev dnevnega reda

2. poročilo o dogodkih v mesecu maju

3. priprave na pogovor z gostjo

4. predlogi za pripravo letnega delovnega načrta DS GJPL za prihodnje šolsko leto

5. razno.

 

Seje se obvezno udeleži vsaj en predstavnik iz vsakega razreda. V kolikor se predsednik razreda ne more udeležiti, poišče sebi zamenjavo.

Opravičeni so dijaki, ki imajo to uro napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja.

Vljudno vabljeni!

Luka Đekić, predsednik DS GJPL