+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Na podlagi člena B4 Statuta Dijaške skupnosti Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana sklicujem 7. redno sejo Dijaške skupnosti Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana v šolskem letu 2017/2018, ki bo v ČETRTEK, 14. junija 2018, 5. šolsko uro (ob 11.45) v šolski jedilnici.

Predlagani dnevni red:

  1. potrditev dnevnega reda
  2. potrditev novega člana predsedstva DS GJPL
  3. priprava letnega delovnega načrta za prihodnje šolsko leto
  4. priprava na krst fazanov 2018/2019
  5. razno.

 

Seje se obvezno udeleži vsaj en predstavnik iz vsakega razreda. V kolikor se predsednik razreda ne more udeležiti, poišče sebi zamenjavo. Opravičeni so dijaki, ki imajo to uro napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja.

Vljudno vabljeni!

Luka Đekić, predsednik DS GJPL