Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Leto 2022 je evropsko leto mladih, zato je glavna tema letošnje obeležitve mladi in čebelarstvo.

Glavna tema letošnje obeležitve so mladi in čebelarstvo. Obeležitev nagovarja mlade o pomembnosti opraševalcev, njihove zaščite in učenja veščin čebelarjenja, ki se pomembno prenašajo iz roda v rod. Za prihodnost čebelarstva sta izjemno pomembna prenos znanja in ozaveščanje o pomenu čebel, predvsem v zvezi z mladimi, ki so naša prihodnost. Čebelarstvo omogoča tudi nova, t. i. zelena delovna mesta, nove priložnosti čebelarskim družinam in kmetijam za razvoj čebelarskega turizma, izdelkov z dodano vrednostjo itd.

Slovenija že vrsto let posebno pozornost namenja ozaveščanju mladih o pomenu čebel in čebelarstva. Najbolj znan projekt je Tradicionalni slovenski zajtrk oziroma Evropski medeni zajtrk, ki se izvaja v nekaterih državah EU. Zelo dejavni so tudi posamezni čebelarji in lokalna društva, ki so tradicionalno prisotni v šolah in vrtcih, kjer mlade učijo o pomenu čebelarstva in jih navdušujejo nad tem poklicem. Zanimanje za čebelarstvo v Sloveniji narašča, povečuje se tudi število čebelarjev, ki jih je bilo leta 2021 kar 11.459.

Glavni namen svetovnega dneva čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo v luči prehranske varnosti in svetovne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost. Vsakoletno obeleževanje svetovnega dne čebel je pomembna prednostna naloga Slovenije doma in v tujini, s katero si naša država prizadeva za promocijo pomena čebel in divjih opraševalcev ter poziva h krepitvi dejavnosti za njihovo ohranjanje.

Čebelarjenje in čebele – slovensko naravno bogastvo

Kako pomembno je čebelarstvo v Sloveniji med drugim odražajo tudi številke, saj imamo 11.293 čebelarjev, 15.420 čebelnjakov in več kot 210.000 »čebeljih družin«, kar je za 42 odstotkov več kot pred desetimi leti. Nezanemarljiv je tudi podatek, da je naša država s petimi čebelarji na 1000 prebivalcev v samem vrhu držav članic EU. Slovenci smo čebelarski narod in čebelarjenje ima v Sloveniji poseben status kmetijske dejavnosti. Zato je zavedanje o pomenu čebel in skrbi zanje pri nas na visoki ravni.

Dostopnost