Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

­Med 10. in 13. februarjem bomo na šoli organizirali OIV in predmaturitetne preizkuse za dijake 4. letnika. V tem času boste dijaki opravljali nekatere dejavnosti obveznega dela OIV, zaostale obveznosti iz preteklih šolskih let, predmaturitetne preizkuse, imeli športni dan, predstavitev izbirnih maturitetnih predmetov v povezavi z nadaljnjim študijem, delavnice o varnosti v cestnem prometu, delavnice o mladostnikih in o odraščanju, se udeležili ekskurzij in mednarodnih izmenjav, obiskali kino idr.

Predvideni razpored dela:

1. Ogled filma Ne bom več luzerka in pogovor o filmu (Kinodvor/Kinoteka) v ponedeljek, 10. 2. 2020 – za dijake 1., 2. in 3. letnika. Razpored:

 • Kinodvor 9.00 – razredi 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A in 3. B
 • Kinodvor 12.00 – razredi 1. D, 1. E, 1. F, 2. D, 2. E, 2. F, 3. C in 3. D
 • Kinoteka 11.00 – razredi 1. G, 2. B, 2. G, 3. E, 3. F in 3. G.

Udeležba je obvezna.

2. Dejavnosti obveznega dela OIV – vzgoja za družino, mir in nenasilje, državljanska kultura, zdravstvena vzgoja in knjižnična informacijska znanja: opravljali jih boste dijaki 1. in 2. letnika, in sicer od 11. do 13. februarja 2020. Udeležba je obvezna. Razpored dejavnosti:

 • 1. A – KIZ – mentorica: Irena Paradžik Kovačič, učilnica 8
 • 1. B – KIZ – mentor: Andrej Leskovic, učilnica 9
 • 1. C – KIZ – mentor: Andrej Leskovic, učilnica 9
 • 1. D – VDM – mentorica: Petra Štampfl, učilnica 10
 • 1. E – VDM – mentorica: Nataša Šipek, učilnica 11
 • 1. F – VDM – mentorica: Nataša Šipek, učilnica 11
 • 1. G – VDM – mentorica: Marta Movrin, učilnica 12
 • 2. A – ZV – mentorica: Andrea Premik Banič, učilnica 22
 • 2. B – DK – mentorica: Anamarija Štimec, učilnica 21
 • 2. C – KIZ – mentorica: Irena Paradžik Kovačič, učilnica 8
 • 2. D – DK – mentorica: Darja Mlakar, učilnica 14
 • 2. E – KIZ – mentorica: Lara Stele Šalamon, učilnica 13
 • 2. F – ZV – mentorica: Sabina Lepen Narič, učilnica 24
 • 2. G – ZV – mentorica: Sabina Lepen Narič, učilnica 24.

Razreda 1. C in 2. C imata prvo srečanje v torek, 11. 2., ob 11.30, ostali razredi pa v torek ob 8.30.

 3. Dijaki 1. letnika boste imeli med 12. in 13. 2. delavnice »Odraščanje in mi«. Navodila pripravi prof. Petra Mustar.

Dijaki 2. letnika boste imeli v sredo, 12. 2., delavnice »Hazard« (fantje) in »Lepa Vida« (dekleta). Navodila pripravi prof. Petra Mustar.

4. Športni dan – za dijake 3. in 4. letnika bo v sredo, 12. 2. 2020. Udeležba je obvezna. Obvestilo pripravi aktiv ŠV.

 5. Dijaki 3. letnika boste imeli v torek, 11. 2. 2020,  delavnice o varnosti v cestnem prometu. Udeležba je obvezna. Navodila pripravi prof. Petra Mustar.

 6. Dijaki 3. letnika boste imeli v četrtek, 13. 2. 2020, predstavitev izbirnih predmetov na maturi v povezavi z nadaljnjim študijem. Udeležba je obvezna. Obvestilo pripravi prof. Boštjan Bojadžiev.

7. Dejavnosti obveznega dela OIV za dijake 3. letnika: dijaki, ki svojih obveznosti niste opravili (se niste udeleževali predavanj, niste napisali seminarske naloge ali pa ta ni bila ustrezna – seznam imajo razredniki), morate najkasneje do 4. 3. 2020 opraviti svojo zaostalo obveznost v dogovoru z mentorjem, ki je vodil skupino, v katero ste bili razporejeni. Če mentorja ni več na šoli, dobite navodila za delo pri vodji OIV mag. Dezideru Ivancu. Do 11. 3. 2020 morate dati potrdilo o opravljenih obveznostih razrednikom in vodji OIV.

Če ste opravili izpit iz prve pomoči in imate še obveznosti pri zdravstveni vzgoji, prinesite fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu mag. Dezideru Ivancu do 11. 3. 2020 – s tem boste opravili zaostale obveznosti pri ZV.

 Nekaj  dijakov 3. letnika svojih obveznosti še ni opravilo, zato vas ponovno opozarjam, da morate za uspešen zaključek 3. letnika obvezno opraviti predpisano število ur obveznega dela OIV.

 Prijavljeni dijaki 3. letnika boste med zimskimi počitnicami in v ponedeljek po počitnicah obiskovali tečaj CPP in PP. Natančnejše obvestilo pripravi mag. Dezider Ivanec.

8. Predmaturitetni preizkusi (10.–13. 2. 2020) – opravljate jih dijaki 4. letnika po razporedu, ki ga pripravi tajnik ŠMK, mag. Tomi Zebič.

9. Mednarodna izmenjava s šolo iz Španije in s šolo iz Nemčije – udeležili se ju boste že prijavljeni dijaki.

10. Interdisciplinarne ekskurzije v Munchen, London, Baskijo, Sicilijo, Strasbourg – udeležili se jih boste že prijavljeni dijaki.

V petek, 14. 2. 2020, boste dijaki 1. letnika dopoldan obiskali galerijo. Razpored ogledov

Vodja OIV: mag. Dezider Ivanec                               Ravnateljica: Lidija Žigon

Dostopnost