Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Spoštovani maturanti,

kot ste že informirani iz sredstev javnega obveščanja in vaših profesorjev, se s ponedeljkom, 18. 5. 2020, za vas lahko šolska vrata spet odprejo.

Pouk za maturante po šolskem koledarju je predviden do 22. 5. 2020, ko bomo imeli tudi ocenjevalno konferenco.
Zato bomo v ponedeljek, torek in sredo najprej opravili s popravljanjem negativnih ocen in morebitnega zviševanja ocen, če ste tako dogovorjeni.

Ves čas do mature, ki se začne 30. 5. 2020, s preizkusom iz angleščine, bodo potekale tudi priprave na maturo v šoli za tiste predmete, kjer ste se s profesorji tako dogovorili, ostali pa boste še naprej delali na daljavo.

Na spletni strani je razpored ocenjevanj in priprav.

Tisti dijaki, ki se boste priprav in ocenjevanj v šoli udeležili, to sporočite (ali pa ste že) profesorju, da bomo vedeli glede števila dijakov v posamezni učilnici.

MIZŠ je sprejelo poseben sklep, s katerim so v čas pred maturo umestili še dodaten izpitni rok za popravljanje ene negativne ocene pred maturo.
Tako lahko 27. in 28. 5. opravljate:
– en popravni izpit in en predmetni izpit (zviševanje ocene)
– dva predmetna izpita (zviševanje zaključene ocene 4.letnika).

V ponedeljek, 25. 5. 2020, boste prejeli spričevala, o načinu boste še naknadno obveščeni. Po prejemu spričevala se boste lahko prijavili na predmetni (izboljšanje zaključene ocene 4.letnika) ali popravni (popravljanje negativne ocene) izpit.

Prijavnico boste lahko 25. 5. 2020 oddali v tajništvo v papirni obliki ali poslali po e-pošti na naslov: bostjan.bojadziev@gjp.si do 16. ure.

K maturi lahko pristopi samo dijak, ki ima vse ocene v 4. letniku pozitivne (letos izjemoma lahko to doseže tudi z enim pozitivno opravljenim popravnim izpitom).

Pripravili smo torej seznam aktivnosti, ki se bodo v prihodnjem tednu odvijale v šoli. Za teden od 25. do 29. 5. 2020 pa bo razpored objavljen na spletni strani šole v prihodnjih dneh.

V šoli bodo veljala zelo stroga higienska navodila, ki se jih boste morali dosledno držati.

Dijak, ki ne bo upošteval predpisnih navodil in bo s svojim vedenjem ogrožal druge, bo moral zapustiti šolo!

Navodila za vstop v šolo:
1. Vsak dijak bo moral ob prvem vstopu v šolo s seboj prinesti ali prej poslati po e-pošti podpisano izjavo o zdravstvenem stanju, z obvezo, da o vsaki spremembi obvesti šolo (v prilogi). Izjavo lahko pošljete na e-naslov: info@gjp.si
2. Za prihod v šolo NIJZ priporoča kolo, peš hojo ali javni prevoz pod pogoji, ki so predpisani. Tudi ob srečanju zunaj šole morate vzdrževati socialno distanco (najmanj 1,5 m).
3. V šolo vstopate posamično, z masko. Dodatne maske boste prejeli v šoli. Masko obdržite na obrazu, vse dokler ne sedite na svojem mestu.
4. V učilnicah bo največ 15 dijakov, stoli in mize so pripravljeni na ustrezni razdalji. Vstopate v primerni razdalji, vsak gre naravnost v določeno učilnico in se usede na prazno mesto, kjer so stoli.
5. Učilnice ne zapuščate med odmori, razen če morate na stranišče. Tudi tam pazite, da se ne zadržujete in poskrbite za osebno distanco.
6. Še vedno je najpomembnejša osebna higiena: umivanje rok z milom, kihanje in kašljanje v rokav (sedaj je veliko alergij, zato bo prihajalo tudi do tega), če nimate možnosti umivanja rok, uporaba razkužila, nošenje obrazne maske ves čas gibanja po šoli.
7. Šole v odmorih ne smete zapuščati, razen če čakate na naslednjo uro več kot pol ure.
8. Dosledno sledite sprotnim navodilom profesorjev in dežurnega osebja šole!
9. Malice v šoli ne bo. Če imate več zaposlitev skupaj, si seboj prinesite malico in vodo, ki jih boste lahko použili v učilnici.
10. Ker se bo veliko zračilo, imejte primerno oblačilo, da vas ne bo zeblo.

V pripeti datoteki je dokument, ki ga je na pobudo NIJZ pripravila Pediatrična klinika v Ljubljani. V dokumentu so zdravstvene omejitve za dijake glede šolskega pouka in priprav ter izvedbe mature v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS-2_CoV. NIJZ opozarja, da so omejitve, navedene v dokumentu, nanašajo tudi na družinske člane oz. osebe v istem gospodinjstvu otrok in mladostnikov, zato je v takem primeru vrnitev v šolo odsvetovana. V priponki je tudi izjava za primer, da sodite v ogroženo skupino.

Če se pouka in priprav ne boste udeležili, sporočite razredniku. Prav tako bomo to izjavo upoštevali pri maturi.

Verjamem, da ste že dovolj odgovorni in odrasli, da bomo vse, kar je potrebno, brez težav izpeljali. Veselimo se že srečanja z vami.

Lep pozdrav
Lidija Žigon

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava staršev – status rizične skupine

Zdravstvene omejitve za dijake

Higienska priporočila

 

Dostopnost