Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

2. oktobra 2014 je 33 šol iz enajstih držav Srednje in Vzhodne Evrope (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Srbija, Slovaška, Bolgarija, Moldavija, Ukrajina, Romunija) v okviru projekta Esfalp (Evropske šole za živi planet) na svoj način obeležilo »River action day«. Dijaki 2. B razreda so z mentorico projekta prof. Sabino Lepen Narić aktivno preživeli dan na Ljubljanici in v krajinskem parku Ljubljansko barje.

River action day 4 River action day 6

River action day 4 River action day 5

River action day 1 River action day 2

Z ladjico Barjanka smo se v zgodnjih jutranjih urah podali s pristana pri Tromostovju proti Ljubljanskemu barju, ki pripada območju Natura 2000. Z nami so pluli predstavniki nevladne neprofitne naravovarstvene organizacije Lutra. Na poti smo z oddaljevanjem od mestnega središča opazovali spreminjanje rečnega brega umetno poglobljene in obzidane struge v vse bolj lep naraven ekosistem. Poslušali smo in se pogovarjali o rečnem ekosistemu, njegovem pomenu, vplivu človeka na reke in na življenje v njih, spoznavali biodiverziteto Ljubljanice in njeno zgodovino. Spomnili smo se na izvor imena in legende, povezane s to reko. Izvedeli in videli smo, da v vodi oz. njeni bližini živijo med drugimi tudi sesalci nutrije (Myocastor coypus) in zelo ogrožena vidra (Lutra lutra), ki je žal nismo opazili, smo pa na ladjici imeli priliko videti njen kožuh. V preteklosti so v Ljubljanici domovali tudi bobri.

Med najbolj zastopanimi vrstami ptic smo opazili race mlakarice (Anas platyrhynchos). V zajetem vodnem vzorcu smo našli različne nevretenčarje in se podučili o biološkem načinu ugotavljanja kakovosti vodotokov. Našli smo mladoletnice, enodnevnice, ličinke kačjih pastirjev, hrošče kozake, rake postranice, mokrice, polžke, … Med vožnjo z ladjico smo se pogovarjali tudi o Ljubljanskem barju, ki nudi življenjski prostor pisani združbi rastlin in živali, poleg tega pa je barje tudi neprecenljiv vir ekosistemskih storitev, kot so obramba pred poplavami, blažilec ekstremnih vremenskih pojavov, naravna čistilna naprava ter območje bogate kulturne, arheološke in etnološke dediščine. Poleg tega nudi prostor za rekreacijo in sprostitev, za nas pa je barje ta dan predstavljalo učilnico na prostem.

Po pristanku smo se peš podali do Koščeve učne poti. Na poti do Iškega morosta smo spoznavali invazivne tujerodne vrste in opazili, da ob odsotnosti naravnih sovražnikov pogosto oblikujejo velike populacije in se začno hitro širiti ter tako povzročajo škodo biotski raznovrstnosti in domorodnim vrstam. Ni bilo težko opaziti zlate rozge (Solidago sp.), japonskega dresnika (Fallopia japonica), enoletne suholetnice (Erigeron annuus), severnoameriške nebine (Aster sp.), topinamburja (Helianthus tuberosus), žlezave nedotike (Impatiens glandulifera) in drugih vrst. Prispeli smo do Koščeve učne poti. Pot je označena z osmimi točkami, ki opisujejo različne življenjske prostore na Ljubljanskem barju ter nanje vezane vrste rastlin in živali. Spoznali smo pomen osamljenih grmov in mejic sredi prostranih travnikov, podučili smo se o pomenu sobivanja kosca ptice in kosca človeka. Z lesene ptičje opazovalnice v obliki gnezda smo lahko opazovali biotsko pestrost vlažnih ekstenzivnih travnikov, na katerem Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPS) na veliki panoramski tabli prikazuje pester živalski in rastlinski svet mokrotnih travnikov Ljubljanskega barja. Prikazani so pticam prijazni načini košnje, življenjska okolja v rezervatu ter travniki Iškega morosta nekoč in danes.

Na plovbi nazaj proti mestu smo odprli vodeno dijaško razpravo »ZA in PROTI« na izbrano temo o ohranjanju voda. Dijaki so prevzeli vloge župana, naravovarstvenika, mlinarja, ribiča, energetika in razpravljali o izgradnji hidroelektrarne na reki Ljubljanici. Z argumenti so poskušali zagovarjati svoja stališča. Vožnja je ob vroči razpravi minila hitro in zabavno. V zahvalo naravovarstvenikom in organizatorjem projekta smo se poslovili s sloganom projektnega dne: »Together for rivers« in obogateni z znanjem zaključili Action River Day.

Dostopnost