Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

SIMUL’ ONU  je naslov konference, na katero se v začetku februarja odpravljajo dijaki in mentorice Erasmus projekta.  Prvi, najzahtevnejši del letošnjega projekta je za nami: dijaki so izdelali in oddali Resolucije OZN koordinatorski šoli v Saint Claudu. Poleg gostiteljske šole smo v projektu še naša gimnazija ter gimnaziji iz Kirune na Švedskem in iz grškega mesta Tripolis.

Projekt je zastavljen  tako, da dijaki prevzamejo vlogo predstavnikov držav, članic OZN v določenem komiteju. V letu 2017 sta nas v Franciji zastopala Gal in Matevž iz 4. A.. Predstavljala sta špansko delegacijo v komiteju za Zdravje in okolje. Letos  smo člani komiteja za Zdravje in okolje  (Health and Environment) ter komiteja za Mir in varnost (Peace and Security)  v vlogi predstavnikov  Nemčije, Velike Britanije in Filipinov. Na konferenci, ki bo simulacija zasedanja OZN, bodo predstavili svoje resolucije, v katerih analizirajo stanje in predlagajo rešitve za oceane in za življenje ljudi v oboceanskih državah. Zasedanje bo brez dvoma zanimivo doživetje in preizkušnja ustvarjalnosti, razgledanosti in sposobnosti argumentiranja v zavzemanju za dobro celotnega planeta Zemlje. Na dijaški konferenci SIMUL’ONU bo prisotnih preko 100 dijakov iz šol projekta Erasmus ter nekaj drugih srednjih šol iz južne Francije.

Našo ekipo sestavljajo dijaki iz različnih letnikov: Ana Janeš, 2. A, Tine Šimenc, 2. F, Pika Križnar, 3. A,  Andrej Planinšek, 3. A, Ajda Ramšak, 3. D, Brin Jenčič Novak, 3. E, Luka Đekić, 3. G, Antea Juvančič, 3. G, Gal Gabriel Vilfan iz 4. A pa je njihov dijaški mentor.

 

S kakšnimi spoznanji in izkušnjami dijaki odhajajo v Francijo? O tem so spregovorili takole:

 

Pika Križnar, 3. A :
V sklopu projekta smo iskali in prebirali literaturo, iz katere smo kasneje napisali resolucijo o rešitvah problemov dane teme (oceani) z vidika določenih držav. Sama sem izbrala Nemčijo, saj je kljub majhni dolžini obale še vedno vplivna na področju oceanov. Ob sestavljanju resolucije smo morali slediti predlogom za učinkovitejšo in jasnejšo resolucijo, a smo ob tem pridobili veliko uporabnega znanja. Projekt se mi zdi odlična ideja, saj se naučimo pravilno predstavljati svoje predloge in jih strokovno utemeljiti, kar bo nam dijakom koristilo tudi izven šole. Znotraj ekipe je potrebno veliko sodelovanja, saj si med seboj pomagamo in se spodbujamo, da bi tako dosegli cilj oziroma rešitev, ki je v interesu celotne skupine.
Andrej Planinšek, 3. A:

Kljub temu da se sliši pisanje resolucij zelo zahtevno, smo to nalogo opravili korektno in brez kakršnih koli zapletov. Sam sem bil zadolžen za pisanje resolucij na temo zdravja in okolja (Health & Environment) in sicer s pogleda Nemčije, ki jo bom na simulaciji zasedanja OZN tudi zastopal. Nedvomno sem se naučil in izvedel veliko novega o mednarodnih zakonih, svetovnih agencijah, raziskavah ter seveda tudi o delu Organizacije združenih narodov. Verjamem, da bo naša simulacija zasedanja OZN v Franciji uspešna, saj smo se dobro pripravili. Zahvalimo se lahko tudi mentoricam za lepe spodbude in podrobna navodila, ki so olajšala delo.

 

Tine Šimenc, 2. F:

Priprave na projekt Erasmus so bile zame kar velik zalogaj, saj je bil to moj prvi tovrstni projekt. Pripravljanje resolucij je bilo najzahtevnejši del projekta, saj zahteva največ ustvarjalnosti, ustvarjanja besedil na podlagi virov v angleščini itd. Ta projekt mi veliko pomeni, ker bo pripomogel k večji naravovarstveni ozaveščenosti med ljudmi. Veselim se tudi prihodnjih takih projektov.

 

David Nagode, 3. F:

Pisanje resolucije je bil osrednji element pri pripravah na projekt Erasmus+. Na začetku smo zbirali gradivo, vire in članke. Potem smo napisali oziroma sestavili „prototipno“ resolucijo, da smo dobili smernice. Kmalu smo si izbrali pomembne teme, vprašanja in rešitve, ki jih bomo predstavili na srečanju. Z vodenjem mentorice prof. Mlakarjeve smo izpopolnili resolucijo in jo dokončno poslali. Samozavestno se podajamo v projekt.

 

Luka Đekić, 3. G:

Pri projektu Simul’Onu sem bil dodeljen v odbor “Peace and security” (Mir in varnost) kot predstavnik Združenega kraljestva (skupaj z dvema sošolcema). Pri pisanju resolucije smo zato morali upoštevati stališča ZK. Letošnja tema Simul’Onu so oceani, zato smo se osredotočili na problem taljenja arktičnega ledu. Čeprav bi si človek mislil, da bi ta tema lahko bila dolgočasna, sem v resnici izvedel kar nekaj zanimivih in koristnih novih informacij. Mislim, da se vsi člani ekipe med sabo dobro razumemo in zato tudi uspešno sodelujemo.

 

 

Dostopnost