+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Uradna razglasitev rezultatov spomladanske mature 2019 bo v četrtek, 11. 7. 2019, ob 10h v avli 1. nadstropja.

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok je petek, 12. 7. 2019. Kasnejše prijave niso možne. Prijaviti se morajo vsi, ki želijo maturo opravljati v jesenskem roku 2019, predvsem tisti, ki:

  • niso izpolnjevali pogojev za spomladanski rok
  • niso bili uspešni na spomladanskem roku
  • želijo izboljševati uspešno opravljeno maturo.

Prijavo s potrebnimi prilogami lahko oddate osebno na šoli ali po priporočeni pošti. Obvezne priloge so kopije spričeval 3. in 4. letnik (ostala odvisno od predmetov), za kandidate, ki niso redni dijaki, pa še kopiji položnic. Navodila za plačilo RIC-u so na oglasni deski, za plačilo šoli pa na spletni strani šole. Kandidati, ki so dolžni kriti stroške in tega ne bodo storili do roka za predložitev dokazil, ne bodo izpolnjevali pogojev za pristop in bodo odjavljeni od mature.

Prošnjo za vpogled v maturitetno gradivo morate na RIC oddati v skladu z navodili, objavljenimi na oglasni deski šole.

Tomi Zebič, TŠKSM