+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Gre za projekt, ki ga je za slovensko Ministrstvo za šolstvo in šport, zdaj Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, zasnoval Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ). Financira se s sredstvi Evropskega socialnega sklada in temelji na zaposlitvi tujih učiteljev.
Naša šola sodeluje v projektu od njegove ustanovitve (1. septembra 2010). Sodelujemo torej v mreži osnovnih in srednjih šol, ki projektne aktivnosti izvajajo na neposredni šolski ravni. Pri našem delu nas strokovno podpira projektna skupina ZRSŠ, ki skrbi tudi za intenzivno vsakomesečno usposabljanje.
Z vključitvijo tujih učiteljev v življenje in delo naše gimnazije se je povečal obseg timskega pouka, povečalo se je število medpredmetnih povezav, uvajamo sodobnejše pristope k pouku, pri slovenščini beremo literarna dela v izvirniku, bolj intenzivno ustvarjamo v tujih jezikih in v slovenščini, širimo obravnavanje kulturno-civilizacijskih tem, postajamo bolj strpni do tujcev. Predvsem pa tako učitelji kot dijaki rastemo v medkulturnem dialogu, se pogovarjamo v najrazličnejših jezikovnih kombinacijah, se osebnostno in profesionalno razvijamo, postajamo bolj odprti do drugačnosti, do novosti.