+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

OIV

Vodja OIV: mag. Dezider Ivanec
OIV so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije. Načrtovane so odprto in omogočajo vključevanje novejših, aktualnejših poudarkov in povezovanja z okoljem. Metode, oblike in tehnike aktivnega učenja se bistveno razlikujejo od metod tradicionalnega pouka. Poudarjajo dijakovo ustvarjalnost in soustvarjalnost, temeljijo na sodelovanju in dobrem medosebnem odnosu med mentorjem in dijaki.
OIV v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur, in sicer morajo dijaki opraviti v prvih treh letnikih po 90 ur, v 4. letniku pa 30 ur. Dijaki morajo v času šolanja obvezno opraviti vsebine, ki so naštete pod naslovom OBVEZNI DEL OIV v skupnem obsegu 110 ur, organizira pa jih Gimnazija Jožeta Plečnika. Šola organizira tudi vsebine, ki jih dijaki prosto izbirajo, navedene pa so pod naslovom VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI.

Medpredmetna ekskurzija, 16. 6. 2017

V petek 16. 6. 2017, bomo za dijake 2. In 3. letnikov izvedli medpredmetne ekskurzije v štiri različne smeri po Sloveniji in zamejstvu. Ekskurzija je za vse dijake obvezna. Odpovedi so možne zgolj v primeru dlje trajajoče bolezni ali vnaprej odobrene odsotnosti (npr....

več...
Tutorstvo na GJP

Tutorstvo na GJP

Spoštovani dijaki, z letošnjim letom na GJP uvajamo tutorstvo - medsebojno pomoč dijakov pri učenju in spoznavanju šolskega življenja. Odzvalo se je lepo število dijakov, ki so pripravljeni nuditi pomoč pri učenju za določene predmete. Lahko jim pišete na njihove...

več...