+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Ob obravnavanih vsebinah (kako voditi integriran pouk, timski način dela učiteljev, elementi Walfdorske šole, Montesorri, Wanbachov model, diferenciacija pri pouku, mišljenjski stili otrok …; asertivnost, pogoji uspešne komunikacije, Geštalt model, NLP program), so se strokovno kot tudi osebnostno bogatili vključeni vzgojitelji, učitelji, šolski svetovalni delavci. Primerljivost uspešnosti svojega dela so učiteljice, vzgojiteljice ocenjevale tudi ob strokovnih ekskurzijah po Evropi (Italija, Nemčija Švedska, Nizozemska, Belgija, Francija, Švica). S premišljeno mero možnega so zanimive elemente doživetaga in spoznanega vključevale v svoje vsakodnevno druženje z otroki, mladostniki. Vedno znova pa so, kljub prizadevanjem in spodbudno vedenim načinom druženja z otroki in mladostniki ugotavljale, da vzgojitelj in učitelj ne more dati otroku tistega, kar je naloga družine. Utemeljevale so nujnost poglobljenega sodelovanja s starši in uspelo jim ga je vzpostavljati in ohranjati. Uradno se je imenovana skupina leta 1994 registrirala kot društvo VEZI. Beseda VEZI poudarja povezanost in sodelovanje vseh vpletenih v vzgojo – staršev, učiteljev, vzgojiteljev in tudi otrok oziroma mladostnikov. Društvo VEZI je prvo v Sloveniji organiziralo šolo za starše in svoj način spodbujanja za vključevanje staršev v izobraževalni program predstavljalo tudi na vsakoletnih prireditvah: Dnevih slovenskega izobraževanja, ob Tednu vseživljenjskega učenja, z intervjuji na radiju in televiziji. Veseli nas, da je danes program šole za starše organiziran v večini slovenskih vrtcev in šol ter v drugih organizacijah. Vsem slovenskim vrtcem in šolam smo posredovali tudi naš ZBIRNIK vsebin in jih povabili, da izberejo med ponujenimi temami in izvajalci tiste, ki so aktualne za njihovo okolje. V ZBIRNIKU je nanizanih 51 vsebin, ki jih izvaja 25 predavateljev. V organizaciji društva VEZI smo v preteklem letu organizirali in uspešno izpeljali 102. druženji s starši, včasih tudi istočasno s starši in mladostniki. Povprečno število udeležencev na skupino se je gibalo med 20 do 25, kar pomeni 2.351 vključenih.