+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

V članku bomo v nadaljevanju objavljali vse morebitne spremembe glede postopkov prijave in izvedbe mature 2020. Članek bomo posodabljali, zato predlagamo, da si ga zainteresirani občasno preberejo.

Stanje na 15. 08. 2020 (zadnje dopolnitev v rdeči)

Jesenski del mature 2020 bo potekal na enak način, kakor spomladanski del. Razlika je le v tem, da za jesenski del RIC pripravi individualni razpored izpitov. Ko ga bomo prejeli, bomo dodali razpored ustnih izpitov in razpored objavili na interni virtualni oglasni deski. Razpored bo objavljen 22.8.2020.

Pripravili smo virtualno oglasno desko za kandidate, ki SM opravljajo na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana. Virtualna oglasna deska je dostopna na:

Člani GJP (z e-identiteto):

https://gimjp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tomi_zebic_gjp_si1/Ek883uB2YAlDjgl1CPr7kBUBGTM8leUyeSc5Z3sBwhzyyg

Zunanji kandidati (dobili e-poštno povabilo):

https://gimjp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tomi_zebic_gjp_si1/Ek883uB2YAlDjgl1CPr7kBUBOP0qg4q4YerpjlE7ZeWgLw

Redni dijaki imate neposreden dostop preko e-identitete, zunanji kandidati pa preko unikatne kode, ki si jo z zahtevkom (klik) pošljete na e-poštni naslov. V kolikor e-pošte niste prejeli, nam pišite na info@gjp.si Na oglasni deski bodo objavljeni razporedi pisnih in ustnih izpitov.

PREVERITE DOSTOPNOST!

Osnovni maturitetni koledar: https://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar

Spremenjen maturitetni koledar: Koledar-DKSM-sprememba

Posredujemo sporočilo direktorja RIC-a. Vsebuje splošne informacije in opisuje trenutno stanje v zvezi z maturo.

Posredujemo Sporocilo_DKSM_9 4 2020. Vsebuje razmišljanje o prilagoditvah terminov.