+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Društvo Vezi

Pobuda za ustanovitev društva VEZI je zorela in dozorela v skupini za novosti navdušenih učiteljic nekaterih ljubljanskih osnovnih šol, ki so bile v letih 1984 do 1987 vključene v triletni projekt “Dopisno izobraževanje” med Slovenijo in Hrvaško. Projekt je potekal v dogovoru Zavoda RS za šolstvo Slovenije in Zavoda za šolstvo v Osijeku. Glavni cilj sodelovanja je bil posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela v začetnih razredih osnovne šole – poimenovan kot integriran pouk. Rezultat triletnega inovativnega dela imenovane skupine je bil tudi nastali priročnik s primeri spodbudnega in uspešnega dela z učenci in več videokaset. Bistvene značilnosti integriranega pouka so delno zaživele po vsej Sloveniji. Po izteku projekta se je skupina še vedno sestajala, pripravljala primere učnih ur, jih posredovala aktivom učiteljev, organizirala hospitacije in strokovna srečanja.
Osnovna spletna stran društva je na šolskem spletnem strežniku na naslovu Več o društvu

Več o društvu Vezi

Ob obravnavanih vsebinah (kako voditi integriran pouk, timski način dela učiteljev, elementi Walfdorske šole, Montesorri, Wanbachov model, diferenciacija pri pouku, mišljenjski stili otrok …; asertivnost, pogoji uspešne komunikacije, Geštalt model, NLP program), so se...

več...

Spletna stran društva Vezi

V okviru sodelovanja z neprofitnim društvom učiteljev na šolskem spletnem strežniku gostimo spletno stran društva Vezi.

več...