Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Pravila o prehrani so navedena v Publikaciji Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana za šolsko leto 2018/19.

Malica za oddelke, ki imajo tretjo šolsko uro pouk v učilnicah 7, 8, 15, 17, 18, 22, 25 in 26, je v jedilnici. V jedilnici malicajo tudi dijaki 4. a, 4. b, 4. c, 4. d in 4. e oddelka. Oddelki, ki imajo tretjo in četrto uro pouk športne vzgoje, malicajo po prihodu na šolo (4. uro) v jedilnici. Dijaki, ki malico dobijo v jedilnici, morajo imeti s seboj dijaške izkaznice. Dijaki malico dvignejo pri razdelilnem pultu in po končani malici za seboj pospravijo. Dijaki 1. letnika dobijo izkaznice konec meseca septembra. Njihovo prijavo bomo uredili v septembru.

Ostali oddelki malicajo v razredu, kjer imajo tretjo uro pouk. Dežurna dijaka pet minut pred zvonjenjem odideta po malico v jedilnico. Ob zvonjenju jo prineseta v razred in jo razdelita po priloženem seznamu med dijake. Po končani malici sortirane biološke odpadke (PVC vedro) in embalažo (plastična vreča) odneseta v jedilnico. (Možna je sprememba.)

Kosila in popoldanska malica potekata samo v jedilnici. Malice so med glavnim odmorom. Kosila so od 12.15 do 15.00. Nekateri razredi imajo v tem času pouk. Za njih kosilo na ta dan odpade. Tudi četrti letniki imajo pouk (izbrani predmeti) v času kosila. V takem primeru se morajo dijaki sami odjaviti od kosila. 1 letniki se dogovorijo z razrednikom.

Kadar je pouk samo dopoldan, se upoštevajo navodila  iz prvih dveh odstavkov.

Kadar so dijaki na športnem dnevu ali kateri drugi enodnevni šolski odsotnosti, jim pripada hladna malica. Prosim razrede, da pripravijo sezname dijakov, ki imajo diete (tudi vrsta diete). Kosila na ta dan nimajo.

Pri odsotnosti se mora dijak od malice in kosila odjaviti. Odjava do 9.00 velja za naslednji dan. Dijak lahko tudi sam spreminja menije obrokov. Spremeni ga lahko za 14 dni vnaprej, najkasneje en dan pred obrokom.

Dijaki, ki ste naročeni na dietne malice, se zglasite pri Juriju Robiču. Na voljo sem vam  med glavnim odmorom v učilnici 18, od 4. 9. do 14. 9. 2018. Kdor je naročen na dietno malico, naj prinese potrdilo, zaradi česar je potrebno individualno reševanje.

Obstoječa pravila bodo v veljavi do predvidenega povečanja naročenih malic in kosil. Dodatno naročanje na malice in kosila je možno z obrazcem, ki ga dobite na spletni strani šole (Razno, Šolska prehrana, Obrazec za …) ali v tajništvu GJPL. Za vnos so potrebni trije delovni dnevi.

Jurij Robič

 

 

TABELA MALIC – lokacija ( J – jedilnica, R – razred, J pop – jedilnica popoldan, J 4. ura – jedilnica 4. šolsko uro.)

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. A J in J 4. ura R J pop R R
1. B J J J J pop J
1. C R J R J in J 4. ura J pop
1. D J pop R J J J in J 4. ura
1. E R R J pop J 4. ura J
1. F J pop R J in J 4. ura R R
1. G J pop J R J 4. ura J

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
2. A J pop R R J J
2. B J J pop R R R
2. C J R J R J pop
2. D R J R J pop J
2. E R R R J J pop
2. F J pop J R R R
2. G R J pop R J R

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
3. A R R R J pop J 4. ura
3. B R R R R J pop
3. C R J J J pop R
3. D J R J pop R R
3. E R J pop J R R
3. F J R J pop J R
3. G J J pop R R R

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
4. A J J J J J 4. ura
4. B J J J J J
4. C J J J 4. ura J J
4. D J J J J J
4. E J J J J J
4. F J J J 4. ura J J
4. G J J J J J

 

TABELA KOSIL – posebnosti zaradi urnika

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. A Ni kosila Po 15.00 Ob 12.00
1. B Po 15.00 0b 12.00
1. C Po 15.00 Ni kosila Ni kosila
1. D Ob 12.00 Po 15.00 Ni kosila
1. E Ob 12.00 Po 15.00
1. F Ob 12.00 Ni kosila
1. G Ni kosila Med 14.15. in 15.00 Po 15.00

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
2. A Ob 12.00
2. B Med 14.15 in 15.00
2. C Ob 12.00
2. D Ob 12.00
2. E Ni kosila ali ob 12.00 (vaje biologija)
2. F Ob 12.00
2. G Med 14.15 in 15.00

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
3. A Ob 12.00
3. B Ob 12.00
3. C Ni kosila
3. D Ob 12.00
3. E Ob 12.00 Po 15.00
3. F Ob 12.00
3. G Med 14.15 in 15.00

Po 15.00

(vaje biologija)

 

Dostopnost